06-24882463 info@azuriashanti.com
Selecteer een pagina

Leven in “vrijheid” of “in de
greep van je persoonlijkheid”

In ons dagelijkse leven ervaren we vele gedragingen waar we niet van begrijpen waarom we ze (blijven) doen. Dit is een soort automatisme in ons eigen systeem dat lijkt op een soort programma waarvan uit we leven.

Leven in “vrijheid” of “in de greep van je persoonlijkheid”

In ons dagelijkse leven ervaren we vele gedragingen waar we niet van begrijpen waarom we ze (blijven) doen. Dit is een soort automatisme in ons eigen systeem dat lijkt op een soort programma waarvan uit we leven. 

Met name onze minder mooie kant; “de getriggerde reacties”, zijn acties waar we last van hebben. Maar weet dat zelfs je mooie reacties nog steeds vanuit datzelfde programma geactiveerd worden. 

Bijvoorbeeld: 

“Iemand doet iets anders dan hoe jij dat zou doen. Dat raakt je of maakt je boos en vanuit die boosheid reageren we dan”

De vraag is nu: wil je dit wel?  En hoe en waarom doe je dit…. ?

Nog een voorbeeld: 

“Jij bent jarig en je bent de gehele dag iedereen aan het verzorgen.” 

Op zich een hele mooie kwaliteit maar ook hier weer…. komt het vanuit je programma…..en….voelt het werkelijk zo fijn om dit te doen? 

Weer de vraag; wil je dit echt en waarom doe je dit?

Onze blueprint

Ga er nu eens vanuit dat we geboren worden met een blueprint van een bepaalde persoonlijkheid en dit de bril is waardoor jij het leven gaat ervaren. 

Deze bril die hoort bij onze persoonlijkheid bepaalt dan werkelijk heel wisselend elke seconde van de dag hoe wij ervaren én hoe wij reageren.  

Als je 3 verschillende mensen in een auto hebt en deze auto heeft een ongeluk, zegt de eerste “ik ga NOOOOOOOIT meer in de auto want ik was BIJNA dood!!!”, de tweede zegt: “ik stap zeker weer in de auto, maar alleen als IK het stuur in handen heb!”, en de 3de zegt: “Kunnen we nog een keertje? Ik vond het wel super vet!!”

 

Elke persoonlijkheid reageert dus anders op dezelfde situatie. 

Elke persoonlijkheid heeft vele mooie en sterk kanten maar ook heel veel valkuilen waar we vaak invallen en achteraf bedenken…. “had ik dat naar niet gedaan”.. of.. “had ik nog naar wat langer gewacht”. 

NOU DAT KAN……. 

Het Human design

Ga er nu eens vanuit dat we geboren worden met een blue print die we het Human Design hebben genoemd. Deze blue print bepaalt volledig jouw gedrag, reacties, ervaringen, worstelingen, sterke kanten, vaardigheden, talenten, etc. 

Door de ervaringen die je hebt opgedaan in het leven kunnen we uit de positieve flow van deze persoonlijkheid raken en meer de valkuilen en worstelingen die in onze blueprint beschreven staat, ervaren. 

Het leuke is dat wanneer jij je persoonlijkheid kent en begrijpt, je volledig kan gaan leven in de positieve flow van de persoonlijkheid waardoor je het leven als veel fijner kan ervaren. 

Meer….

Wie ben ik… 

Tot mijn 40ste levensjaar ben ik enorm zoekende en onderzoekende geweest naar de oplossing voor mijn eigen worstelingen met het leven.

Ik snapte er niets van; niets lukte, ik snapte de mensen niet, ouders en familileden en vrienden maakten me nog onzekerder en ga zo maar door. 

Tot het moment in mijn leven waarop ik openstond om mijn waarheid toe te laten. Ik zat met iemand te praten die me in 30 minuten iets uitlegde over “mijn “persoonlijkheid. Dit was werkelijk de allereerste keer dat ik het niet kon “begrijpen” maar ineens “voelde”.

Er viel een last van mijn schouders. Ik ben me er toen in gaan verdiepen en heb alles aangegrepen om in balans te komen en te kunnen gaan leven naar de vrijheid binnen deze persoonlijkheid.

Hoe meer ik het kon belichamen, hoe vrijer ik werd en zag dat het helemaal niet negatief was maar juist een kracht om vanuit “mijn blueprint” te kunnen leven. 

Alles kwam in de flow en viel op z’n plek. 

Nu mag ik mensen helpen hetzelfde pad te bewandelen en in “vrijheid en overvloed” te kunnen gaan leven.

Meer…

Neem contact op

Contact

06-24882463
info@azuriashanti.com

Contactformulier